Her har de fått gratis wifi

Kommunen var først ute i Glåmdal med å få EU-midler til å bygge wifi i sentrum.