Slo to personer i ansiktet med knyttet neve og truet med drap - frifunnet for vold på grunn av gjengjeldelsen

NES: Aktor ba på et tiltalepunkt om frifinnelse for mannen som var under 18 år på gjerningstidspunktet.