Odal EnSpire skole

Søndag 9. desember kl.17:00-19:00
Slåstad skole
Storsjøvegen 407, SlåstadÅpne kart
kart
Informasjon og interessekartlegging for gratis EnSpire friskole på Slåstad. Vi ønsker herved å invitere til åpent informasjonsmøte 09.12.2018 kl. 17.00-19.00 Møtet holdes på Slåstad skole/Samfunnshuset. Her vil det bli gitt informasjon om blant annet: • Planer for oppstart av Odal EnSpire skole. • Økonomi, gratis skole! • Kommunale tjenester som spesialundervisning, helsesøster og skoleskyss. • Hvordan blir undervisningen ved skolen, fag og timefordeling, klassestørrelser? • Hva blir annerledes ved Odal EnSpire skole i forhold til den offentlige skolen? Få mer informasjon om landets første entreprenørskap barneskole på www.enspire.no og om pedagogisk entreprenørskap på www.pedent.no Meld din interesse per epost til enspire@slastad.no eller til Odal Enspire på https://www.facebook.com/OdalEnSpire/ Velkommen! Hilsen arbeidsgruppa for ODAL EnSpire skole