Adventskonsert

Fredag 7. desember kl.11:00-13:00
Vinger kirke
KongsvingerÅpne kart
kart
Adventskonsert i Vinger Kirke 7 desember kl 11. Alle eldre i kommunen inviteres til Vinger Kirke til denne samlingen. Sogneprest Turid Lindal vil holde en kort andakt. Solfrid Evensen og Kantor Maria Skjæveland underholder med sang og klavermusikk. Sølvstrupene bidrar med korsang ledet av Jan BYfuglien og Organist Bjørn.o Hansen. Diakonimedarbeider Heidi Iren Pettersen serverer kirkekaffe. I samarbeid med Overskuddsfabrikken og Kommunen er det satt opp taxi fra Roverudhjemmet, Hov Bofelleskap og Langelandshjemmet for de som har behov for det. Gratis inngang. Kollekt ved døra. Hjertlig velkommen! Arrangør: Vinger Menighet ved Diakonien.