Møte på Vålertunet

Tirsdag 17. april kl.18:00
Vålertunet
Våler I Solør, VålerÅpne kart
kart
HLF Solør har åpent møte på Vålertunet, Våler i kveld. Vi får besøk av Kjetil Teigen som snakker om hvorfor vi hører som vi gjør og hvorfor høreapparat ikke alltid er godt nok. Møt opp og få informasjon om mulighetene vi har når hørselen svikter. Bevertning og utlodning. Alle er hjertelig velkomne!