Folkemøte Eidskog 4.0

Tirsdag 17. april kl.19:00
Tyrielden Eidskog bibliotek
Skotterud, EidskogÅpne kart
kart
Nå har du muligheten til å direkte påvirke hvordan Skotterud sentrum skal fremstå! Skotterud Grendeutviklingslag og Eidskog 4.0 inviterer til kombinert årsmøte og folkemøte. Eidskog 4.0 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunale myndigheter, næringsliv og engasjerte innbyggere, hvor målet er å skape mer levende og trivelige sentrumsområder. Alle ønsker aktive og trygge lokalsamfunn. For å lykkes med å skape mer levende sentrum må vi legge vekt på forhold i omgivelsene som fremmer innbyggernes tilhørighet, stolthet og eierskap. Vel møtt! Kl. 19.00 Årsmøtet Skotterud Grendeutviklingslag Kl. 19:30 Folkemøte med fokus på sentrumsutvikling