Vårmøte i Nordre Odalen Kulturminnelag

Onsdag 22. mars kl.18:30
Sanitetens Hus i Mo
Gardvik, Nord-OdalÅpne kart
kart
Vi får besøk av kulturformidleren Odd Georg Murud, som i ord og toner presenterer kjente forfattere fra Hedmark. Kulturminnelagets dialektpris, «Kav odøling», blir delt ut, og Knut Ola Storbråten viser bilder fra Liv i stuene på Odalstunet gjennom 40 år. Kvelden avsluttes med ordinært årsmøte. Møtet, også årsmøtet, er åpent for alle, men bare lagets medlemmer har stemmerett. Kaffe og kringle. Gratis adgang. Velkommen!