Vinger menighets årsfest

Tirsdag 21. mars kl.18:00
Herdahlsalen, Kongsvinger
KongsvingerÅpne kart
kart
Vinger menighet inviterer til årsfest. Christina Spaarschuh fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning vil fortelle om arbeidet med restaurering av det gamle og verdifulle krusifikset som nå er tilbake i Vinger kirke. Kantor Kalina Dimitrova spiller. Servering av varmrett og kaffe. Utlodning. Presentasjon av menighetens årsrapport. Alle velkommen.