Annonsørinnhold i samarbeid med VOLAS

Hva er dette?

 
 

I grunn gjør vi alt!

Familiebedriften VOLAS graver, river, sørger for vann- og avløp legges etter forskriftene, bygger og vedlikeholder veier og står for snørydding og strøing i vinterhalvåret. Små og store oppdrag utføres med fokus på kvalitet og levering til avtalt tid.

Annonsørinnhold i samarbeid med VOLAS

VOLAS

Roger Jacobsen har vært engasjert i entreprenørbransjen fra begynnelsen av 80-tallet. Han var innom et par andre bransjer, men da bedriften han jobbet for ble lagt ned, var det entreprenørbransjen som nok en gang lokket.

– Det var naturlig for meg å ta opp fagområder jeg jobbet i tidligere. Denne gangen ønsket jeg å starte mitt eget, så i 2013 etablerte jeg VOLAS, smiler Jacobsen.

VOLAS står for Vei og Landbruk AS, og bedriften ønsker å være et naturlig valg for faste oppdragsgivere innen bygg og anlegg. De påtar seg oppdrag som komplette grunnentrepriser for bygg, tomtegraving for småhus- og gjerne hele tomtefelt, oppdrag innen offentlig infrastruktur, rivnings- og saneringsarbeider, veibygging samt snørydding.

De lever opp til slagordet sitt; I grunn gjør vi alt!

Jacobsen forteller at i oppstartfasen var det kun ham i bedriften. Etter hvert som antall henvendelser og oppdrag økte, så han seg nødt til å ansette flere slik at de slapp å takke nei til oppdrag. I dag er de fem ansatte, samt tre faste innleide. Den drevne entreprenøren er også fornøyd med at hele familien har engasjert seg. Kona Kari håndterer alt kontorarbeid, sønnen Even jobber heltid som maskinfører/anleggsleder mens sønn nummer to, Erik, har en mindre stillingsprosent som ingeniør i bedriften. 

Selv trives han best ute i felten. Han forteller at de jobber med en rekke prosjekter i Glåmdalskommunene og Øvre Romerike. De siste årene er det blitt mange oppdrag i Gardermoen-området, hvor det er stor byggeaktivitet.

VOLAS har flere store oppdragsgivere, blant andre Boligpartner og Nordbohus.

– Vi er spesielt fornøyd med samarbeidet med disse to, og at de stadig vender tilbake til oss for flere oppdrag. Det tyder jo på at de er fornøyde med oss, sier Jacobsen.

Han legger til at bedriftens fortrinn er at de er meget bevisste på å levere kvalitetsarbeid til avtalt tid. De mange positive tilbakemeldingene fra små og store kunder tyder på at filosofien har lykkes.

VOLAS ble også belønnet med nominasjon til Årets Gaselllebedrift, en kåring som utføres av Dagens Næringsliv hvert år. Kriteriene er at de nominerte må ha levert godkjent regnskap, doblet omsetningen (over en million) over fire år, og ha positive driftsresultater.

– Vi er stolte av den nominasjonen siden det betyr at vi gjør ting riktig, sier Jacobsen. 

Roger Jacobsen er godt fornøyd med å være ute på oppdrag for VOLAS, bedriften han startet i 2013.

Fokus på kvalitetsarbeid, medarbeidere og planlegging

Han vektlegger også at de ansatte er den viktigste delen av bedriftens suksess. Alle maskinførerne har fagbrev, og har gjennomgått alle de pålagte kursene. Det jobbes stadig med å øke den faglige kompetansen og kvalifikasjonene hos alle i bedriften. Alle nødvendige kurs og sertifiseringer er på plass, og det er gode muligheter for intern utvikling.

VOLAS har sentral godkjenning innen flere ansvarsområder. Dette er en frivillig ordning, som kvalitetssikrer bedriften når det kommer til søknader om byggetillatelser. VOLAS er pre-kvalifisert slik at når en tiltakshaver søker om byggetillatelse så trenger ikke kommunene det søkes i, sjekke VOLAS på nytt. De er ferdig godkjent allerede.

I tillegg har de ADK-1 sertifikater, et bevis de trenger for å utføre vann- og avløpsledninger i grunn.

De har akkurat ferdigstilt et stort prosjekt på 40 boenheter på Melleberg Hageby på Maura, med asfalt og ferdig plen. Byggefeltet Kisamoen på Nordkisa, med 50 boenheter, er i sluttfasen.

– Store prosjekter er veldig gøy og spennende, men vi takker ikke nei til noen jobber. Vi påtar oss gjerne jobber fra Fru Hansen også. Vi har hatt en rekke ulike oppdrag som strekker seg fra enkel drenering rundt private boliger til store tomtefelt på svak byggegrunn, understreker Jacobsen.

VOLAS utfører ofte jobber som den vanlige boligkjøper ikke tenker så mye over. Generelt er vi som boligkjøpere mest opptatt av hvordan den nye boligen skal se ut, ikke om hva som må til når det gjelder utearealene. Basert på sin lange erfaring kommer Jacobsen gjerne med noen gode råd og tips til kommende huseiere: Begynn planleggingsfasen tidlig!

– Et viktig prinsipp å utnytte massene som allerede er på tomta. Da slipper vi å enten kjøre bort eller tilføre mer masse. Tenk over hvordan dere vil ha det når det gjelder innkjøring, terrasse og plen. Skal det være slett eller skråning? Skal skråningen kunne beplantes eller skal den være vedlikeholdsfri? Det er mange ting å tenke gjennom, så kontakt en fagmann tidlig, råder han.

God planlegging gir de beste løsningene, jobben kan utføres raskere og det kutter kostandene, så hør på ekspertene i VOLAS, som gjerne kommer med anbefalinger for ditt prosjekt.

– Vi jobber også tett med rådgivere som ingeniører, arkitekter og geoteknikere for best mulig planlegging. Tett samarbeid med murere og rørleggere underveis er en selvfølge for riktig utførelse og rasjonell drift. Før vi starter er vi i samtale med geoteknikere om grunnforholdene. De angir hvordan ting skal bygges opp og hvilke muligheter og/eller begrensninger den konkrete byggetomta har. Alle tomter har i prinsippet større eller mindre forskjeller i grunnforhold, noe som kan gi varierende løsninger for fundamentering. Det finnes mange måter å løse fundamenteringen på, men det gjelder å velge den beste i hvert enkelt tilfelle, utdyper Jacobsen. 

Pål Adsen (f.v.) og Even Jacobsen graver gjerne for den lokale utviklingen - året rundt.

Det er ingen tvil om at det er mye å tenke på og ta hensyn til. VOLAS har en stor og moderne maskinpark, som inkluderer hjullaster, traktorer, dumpehengere, lastebiler, beltemaskiner og hjulgravere. Alle med maskinstyringssystemer slik at føreren kan legge inn alle koordinater og høyder slik at de har full kontroll på hvor bygningene skal stå etter at de er ferdig med gravearbeidet.

– Men det er til syvende og sist sjåføren som bestemmer. Han må fortsatt bruke hodet og være orientert og oppmerksom. Systemene er kun et hjelpemiddel, sier sønnen Even.

Kong Vinter har gjort sin innmarsj, men det betyr ikke nødvendig vis at det er rolige dager på gutta i VOLAS. I byggebransjen jobbes det året rundt, selv om de kalde månedene ofte gir litt ekstra arbeid med tanke på tildekning slik at man unngår at ting fryser til. Men det er slik hverdagen er i vinterhalvåret, og Jacobsen klager ikke.

Nå er han og resten av mannskapet i VOLAS klare til å ønske snøen velkommen. Snøplogene er klare og gutta er forberedt på nattejobbing slik at distriktets veier er snøfri for både bilister og gående.

Som sagt – VOLAS gjør i grunn alt – hele året!

VOLAS

• Vei og Landbruk AS (VOLAS) ble etablert i 2013.
• Vei og landbruk AS (VOLAS) har 5 ansatte + faste innleide. 
• Vi har sentral godkjenning (tiltaksklasse 2), ADK-1 sertifikat, medlem av StartBANK og Product Exange (CoBuilder/BASS) samt MEF (Maskinentreprenørenes forbund).
• Forventet årsomsetning er på 15-20 millioner, eks. mva.


Vei og landbruk AS som grunnentreprenør
Vei og landbruk skal som grunnentreprenør være et naturlig valg for faste oppdragsgivere for mindre og kompletterende anleggsoppdrag innen bygg og anlegg samt alle typer anleggsoppdrag innen landbruket. Naturlige oppdrag er tomtegraving, enklere oppdrag innen infrastruktur, rivnings- og saneringsarbeider samt veibygging. 

Del artikkelen på Facebook