Annonsørinnhold i samarbeid med Veidekke Industri AS

Hva er dette?

 
 

Asfaltfirma som ser lyst på fremtiden

Når du ferdes rundt på veiene i Glåmdals-distriktet er det mest sannsynlig Veidekke på Kongsvinger som har lagt asfalten du kjører, sykler eller går på. Med sterk lokal forankring og et landsomfattende fagmiljø i ryggen, er de alltid klare for nye veiprosjekter.

Annonsørinnhold i samarbeid med Veidekke Industri AS

Veidekke Industri AS

Veidekke Industri sin avdeling på Kongsvinger har sin opprinnelse fra Kongsvinger Betongindustri, og historien går tilbake til 1973. Virksomheten har vært en del av Veidekke siden 2002.

Selv om de tilhører et av Skandinavias største entreprenørkonsern, har de hele tiden hatt solid lokal forankring i Glåmdals-distriktet.

– Vi tar alt fra de største offentlige vegprosjektene til mindre private oppdrag. Vår sterke lokale forankring ligger i bunn uansett hvem vi jobber for, sier Per Kristian Melsnes, anleggsleder.

Han begynte å legge asfalt allerede i 1986, i det som den gang het Korsbrekke og Lorck AS, som ble fusjonert inn i Veidekke tidlig i 1990.

– Asfalt har vært den viktigste ingrediensen i hele min yrkeskarriere, fra jeg begynte som 18-åring. Jeg startet fra grunnen av, og har jobbet meg oppover, forteller Melsnes.

Den erfarne anleggslederen har hatt samme arbeidsgiver i 32 år, og har ingen planer om å bytte. Han mener Veidekke Industri er en ryddig arbeidsplass på alle mulige måter.

– Det er gode systemer på det meste, og vi får muligheten til å ta alt vi trenger av kurs, ser Melsnes.

Selv har han gått gradene gjennom Veidekke-skolen, og har blant annet halvannet år med lederutviklingskurs. I tillegg er han og kollegene regelmessig på ulike kurs i alt fra varme arbeider til arbeid på vei.

Uansett fagområde er HMS et gjennomgående tema.

– Vi har en egen HMS-uke hvert år. Her gjennomgår vi alt fra krav om bekledning og verneutstyr til rapporteringssystemer for uønskede hendelser, sier Melsnes.

I Veidekke Industri har helse, miljø og sikkerhet høyeste prioritet. Alle skal komme hele og skadefrie hjem fra jobb!

– Det hjelper ikke bare å ha kursbeviset på innerlomma. Vi må også være flinke å passe på hverandre, og tørre å si fra, understreker Melsnes.

Anleggsleder Per Kristian Melsnes har lagt noen mil med asfalt siden han startet i Veidekke Industri for over 30 år siden.

Kvalitet på veiene

Veidekke Industri på Kongsvinger er i dag totalt 27 ansatte. Mange av dem har vært med lenge, og mange har mer enn 25 års fartstid. Han som har vært med lengst faktisk helt siden 1974.

– Det er en tidvis hektisk jobb, med mange lange dager. Fordi vi har jobbet tett sammen i mange år, vet vi hvor vi har hverandre. Det er viktig for å kunne jobbe mest mulig sikkert og effektiv, mener Melsnes.

Veidekke Industri på Kongsvinger stiller strenge krav til produktkvalitet og dokumentasjon. I tillegg til egen asfaltfabrikk og godkjent mottak for vrakasfalt på Skarnes, har de eget laboratorium på Hamar. Fra Odal Grus kjøper de stein av høyeste kvalitet. Veidekke Industri har også et eget kompetansesenter i Trondheim.

– Alt dette gir oss full kontroll på både produksjon og dokumentasjon. Det har alt å si for kvaliteten, mener Melsnes.

Asfalt består av naturmaterialer som kan gjenbrukes 100 prosent. Veidekke satser på produksjon av lavtemperaturasfalt og gjenbruk for å redusere CO2-utslippet og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

– Miljøkravene i asfaltproduksjon blir stadig strengere. Som en av de fremste i bransjen må vi gå foran med et godt eksempel, understreker Melsnes.

Tidligere ble asfalt produsert med temperaturer opp mot 170 °C. Veidekke Industri har utviklet en prosess som gjør det mulig å redusere temperaturen betydelig med skumteknologi – såkalt lavtemperaturasfalt. Her senkes temperaturen med 40-50°C kun med hjelp av små mengder vann. Prosessen reduserer energiforbruk og utslipp av CO2 med hele 30 prosent.

– Vi jobber også aktivt med å øke andelen gjenbruk av asfalt. I vårt godkjente mottak for vrakasfalt knuser vi gammel asfalt og bruker den i ny produksjon, forteller Melsnes. 

Gjengen som sørger for kvalitet på veiene: Tommy Bergseteren, Bjørn Taugbøl, Kjell Gunnar Solvang og Ivar Øiseth (f.v.).

Økt satsing på norske veier betyr en lysende fremtid

Asfalt er et sesongbetont arbeid, med lav aktivitet i vinterhalvåret. Men gjengen hos Veidekke Industri på Kongsvinger er ikke arbeidsledige av den grunn. Noen jobber med vedlikehold på asfaltfabrikken på Skarnes, noen på verkstedet på Hamar. Andre jobber med snørydding lokalt på Kongsvinger og Gardermoen.

– Vi har en driftig og kompetent gjeng som kan brukes til mye. Vi har organisert oss bra, og alle mann er i drift hele året, forteller Melsnes.

De kan vise til mange store prosjekter det siste året. Blant annet har de jobbet med en stor kontrakt for Statens Vegvesen i Glåmdalsdistriktet – inkludert alt fra asfaltering og fresing til dypstabilisering og rehabilitering av veier.

– Vi leverte 65 000 tonn asfalt til Statens Vegvesen (SVV). Totalt så havner vi på cirka 105 000 tonn asfalt i 2018. Sesongen varer fra slutten av april og til snøen kommer. I år er det sent og vi legger enda selv om det er tidlig desember, forteller Melsnes.

I tillegg har de vært engasjert i prosjekter for både Kongsvinger og Eidskog kommuner så vel som Hedmark fylkeskommune. Akkurat nå jobber de med kantforsterkning FV 24 strekningene Skarnes-Sand.

– Vi er stort sett med på det som er av asfaltprosjekter i distriktet, sier Melsnes.

 

Kundegruppen er stor og sammensatt – fra Statens vegvesen og kommuner, til entreprenører og industri. De jobber også mot privatmarkedet og næringslivet.

– Vi legger mye asfalt på private gårdsplasser, byggefelt og næringseiendommer. Vi har også et godt samarbeid med det lokale næringslivet, og er opptatt av å være synlige i nærmiljøet, sier Melsnes.

Veidekke er et solid merkenavn, som er kjent for kompetanse og kvalitet. For mange er de derfor et selvfølgelig valg.

– Kundene velger oss fordi vi leverer riktig kvalitet til riktig tid. Vi kommer gjerne på befaring og gir gode faglige råd, sier Melsnes.

For å kunne gi enda bedre råd i fremtiden, er de opptatt av å videreutvikle sin kompetanse. Derfor har de fokus på rekruttering, og skal blant annet ta inn en lærling i asfaltfaget til våren.

– Etter hvert vil det komme et krav om at et visst antall av alle som jobber på større anleggsprosjekter må ha fagbrev, sier Melsnes.

Han ser lyst på framtida, blant annet på grunn av myndighetenes økte satsing på vegutbygging.

– Det skjer mye innen samferdsel om dagen. Da er det ikke akkurat dumt å være god på asfalt, mener Melsnes.

Veidekke Industri er ikke bare en del av Skandinavias største entreprenørkonsern – de er også en av Norges ledende leverandører av asfalt. Likevel er avdelingen på Kongsvinger opptatt av å bevare sin lokale forankring – og legger like gjerne asfalt for Statens Vegvesen som for Hvermannsen. 

Veidekke Industri AS

• Har en historie som går tilbake til 1973
• 27 ansatte
• 100 % eid av Veidekke, et av Skandinavias største entreprenørkonsern
• Tilbyr tjenester til Statens vegvesen, kommuner, entreprenører, industri og private kunder
• Egen asfaltfabrikk på Skarnes
• Godkjent mottak av gammel asfalt
• Den totale produksjonen kommer opp i 105 000 tonn asfalt i 2018-sesongen.
• Transport av asfalt er også lokalt (Jan Erik Ånerud AS og Brødr. Sternskjær Transport AS)
• Vi har en lokal leverandør av stein (Odal Grus)

Del artikkelen på Facebook