Previous.png
Next.png

Brenner for gode løsninger

Prosjektråd Innlandet har fått det viktige og ærefulle ansvaret det er å lede prosjekteringsarbeidet med ny brannstasjon i Kongsvinger.

Brand, Line, Logo, White, Font, Text

ANNONSØRINNHOLD FRA

Når alarmen går, et stykke ut i 2022, vil Glåmdalen brannvesen rykke ut med blålys og sirener fra en splitter ny, topp moderne brannstasjon.

Den blir plassert på brannvesenets drømmetomt, men før man ruller ut vannslangene har kommunen en formidabel oppgave foran seg.

Det er Kongsvinger kommune ved KK Eiendom som er byggherre og tiltakshaver for ny brannstasjon, og leder hele prosjektet på en meget profesjonell måte.

– Vi har fått æren av å lede prosjekteringen av den nye brannstasjonen i Kongsvinger, ja. Det er antageligvis Kongsvinger kommunes mest prestisjefulle prosjekt for tiden, og noe det har blitt jobbet for å få til i svært mange år, sier daglig leder Øyvind Rudshaug.

Brannstasjonen skal stå ferdig i 2022.

Den nye brannstasjonen på Kongsvinger skal bygges på tomten til det tidligere biltilsynet i Vardåsveien. Illustrasjon Stein Halvorsen Arkitekter AS.
Urban design, Architecture
Brannstasjonen skal stå ferdig i 2022. Illustrasjon Stein Halvorsen Arkitekter AS.

Har rammeavtale

Det er tegnet utallige løsninger plassert på utallige tomter, og det har vært mye frem og tilbake. Nå er det bred enighet om det aller viktigste – hvor brannstasjonen skal ligge.

– Heldigvis har Kongsvinger kommune fått tak i tomten der hvor det gamle biltilsynet i Vardåsveien lå. Brannvesenet selv beskriver dette som drømmetomten, og prosjektering av ny brannstasjon har fått grønt lys, sier Rudshaug.

Prosjektråd Innlandet AS skal lede prosjekteringsgruppa som består av innleide rådgivere i alle mulige faggrupper som arkitekt, elektro, VVS, brann, lyd, akustikk, landskapsarkitekt og mange flere.

– Vi jobber med byggeadministrasjon, og dette er en svært interessant jobb. Vi føler vi sitter sentralt til, og det er noe vi setter pris på. Vi fikk oppdraget siden vi har en rammeavtale med Kongsvinger kommune, sier Rudshaug.

Byggingeniør Torgeir Solberg blir inspirert av den flotte utsikten over Kongsvinger fra sitt kontor.

Kortreist prosjekt

Han ser frem til å lære Glåmdalen brannvesen å kjenne. Det er mye utstyr som skal under nytt tak, og mye man må tenke gjennom. Bygget som står på tomten i dag skal rives før nyttår, og byggingen av ny stasjon starter våren 2021. Stasjonen skal etter planen stå klar i 2022.

– Vi er stolte av prosjektet. Det har mye å si for en lokal bedrift som oss – og det blir et kortreist og fint prosjekt, sier Rudshaug.

Deres kvalitet er at de kan veldig mye om gjennomføring av mindre, mellomstore og store byggeprosjekter. De vet hva oppdragsgiver må gjennom av nåløyer, og de kan veldig mye om hele byggeprosessen.

– Hva slags tegningsgrunnlag trengs, hvilke entrepriseformer finnes, hvilke krav stiller det offentlige til byggesøknader og reguleringsplaner, hva krever arbeidstilsynet, hva med HMS-krav, og hvordan går man frem for å løse renovasjon, avfall og kloakk. Det er mye å tenke på, og der kan vi hjelpe til. Vi kan også stå for tegneoppgaver og konstruksjonsoppgaver, sier Rudshaug.

Bilder fra nylig åpnede Samling i Nord-Odal, hvor Prosjektråd Innlandet også hadde rollen som prosjekteringsleder.
Floor, Architecture, Building
Countertop, Room, Property, Furniture

Sju ansatte

Prosjektråd Innlandet er et rådgivende ingeniørfirma, og har to hovedforretningsområder i form av byggeteknikk og prosjektadministrasjon.

Arbeidsoppgavene innenfor byggeteknisk prosjektering inkluderer blant annet dimensjonering av bærende konstruksjoner, prosjektering av bygningskonstruksjoner i forhold til krav til isolasjonsevne, lyd, brann og miljøbelastninger. De utfører også uavhengig kontroll (etter plan- og bygningsloven), på prosjektering utført av andre rådgivere.

Prosjektadministrasjon er det andre store fagfeltet det lokale rådgivningsfirmaet jobber med. Dette innebærer styring og ledelse av hele eller deler av et byggeprosjekt.

– Når det kommer til prosjektledelse, styrer vi hele byggeprosjektet på vegne av en byggherre. Når det gjelder prosjekteringsledelse, styrer vi prosjekteringen av byggeprosjektet på vegne av byggherre eller totalentreprenør. Byggeledelse innebærer at vi har oppfølging av utførelsesfasen, som sikrer at byggherren får det han betaler for, og at kontrakten følges av alle entreprenører og andre involverte, sier Rudshaug.

På kontoret sitter sju ansatte, fordelt på fem ingeniører, en arkitekt og en kontormedarbeider. Alle har lokal tilknytning, og de aller fleste har vært med i mange år.

Ingeniørene Uno Halvor Sæteråsen (f.v.) og Ronny Østmoen har planen klar for sitt neste prosjekt.

Kontakt oss

Adresse:
Jernbanegata 16, 2211 Kongsvinger

Telefon: 62 88 28 20
E-post:  post@prias.no

Les mer på vår hjemmeside

Prosjektråd Innlandet AS

  • Firmaet startet på Kongsvinger i 1984/1985 som et avdelingskontor for Siv. ing. Sjåtil & Fornæss AS på Elverum.
  • Fra 01.01.2016 byttet firmaet navn til Prosjektråd Innlandet AS.
  • Rådgivende ingeniørfirma som deltar i flere faser i alle typer prosjekter.
  • Vi ønsker å bidra med rådgivning, analyser og utredninger så tidlig som mulig prosessen.
  • Vi påtar oss prosjekt- og prosjekteringsledelse innenfor alle typer prosjekter. Byggherrens idé og plan står alltid i fokus og har høyeste prioritering for å kunne ivareta oppdragsgivers prosjekt.
  • Vi tilbyr byggeledelse til både private aktører og det offentlige.