– Vi vil se en nedgang i ny kapasitet etter 2021. Det tror jeg bare vi må erkjenne, sier Tord Lien til NTB.

Meldingen vil føre til at mindre lønnsomme kraftprosjekt ikke lenger kan realiseres. Regjeringen vil også plukke ut hvilke geografiske områder som er egnet, og gi anlegg med dårlig lønnsomhet avslag tidligere.

Det haster for de siste prosjektene

Lien la fredag fram den første helhetlige stortingsmeldingen om energipolitikk på 17 år. Der kommer det fram at regjeringen går inn for å avvikle subsidiene til fornybar kraft gjennom den norsksvenske ordningen med grønne elsertifikater. De siste prosjektene som er med i dagens ordning, ferdigstilles i 2020– 2021.

Ordningen har bidratt til et stort kraftoverskudd i Norge. Men dette har også fått prisene til å falle så mye at det truer lønnsomheten, påpeker Lien, som nå sier han vil «rebalansere» markedet.

Vil subsidiene til livs

Likevel vil han subsidiene til livs. Når ny kraftproduksjon skal bygges ut, må det ifølge Lien være tuftet på «lønnsomhet basert på priser i et fritt og velfungerende marked». Kraftutbyggingen skal ikke få tappe samfunnet for ressurser, fastholdt han.

– Det kan ikke være sånn at grønn kraft skal gi en rød bunnlinje i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Regjeringen vil gjøre saksbehandlingen enklere for dem som ønsker å bygge ut fornybar og klimavennlig energi. Blant annet skal åpenbart svake prosjekter få avslag tidlig i prosessen.

Idag må alle store vannkraftprosjekter gjennom en egen Samlet plan-vurdering før konsesjonsbehandlingen kan starte. Regjeringen foreslår å fjerne denne ordningen, ifølge stortingsmeldingen om energipolitikk.

Plukke ut områder som er egnet

– Det skal bli enklere å utvikle fornybar og klimavennlig energi. Regjeringen ønsker en mer effektiv konsesjonsbehandling av energiprosjekter uten at dette går på bekostning av kvaliteten. Blant annet foreslår vi å avvikle Samlet plan og innføre muligheten for tidlig avslag i vind- og vannkraftprosjekter, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

I tillegg vil regjeringen gjøre det klart hvilke geografiske områder som er godt egnet til vindkraft og hvilke som ikke er det. Dette vil føre til færre konflikter og dermed spare tid i konsesjonsbehandlingen, ifølge Olje- og energidepartementet.

Viste fram kraftverk

Olje- og energiministeren valgte demningen ved Rånåsfoss i Sørum som bakteppe da han presenterte den nye energimeldingen.

– Takket være denne typen fantastiske anlegg som vi har her på Rånåsfoss, har vi et veldig godt utgangspunkt, skrøt han.

Ifølge Lien er vannkraften selve ryggraden i det norske kraftsystemet. Han påpekte også at denne er resultatet av aktiv politikk fra styresmaktenes side, og at systemet fortsatt må utvikles videre. (©NTB)