Det historiske kommunestyremøtet, som startet klokka 17.00, ble avholdt i storsalen i Milepelen.

Klokka 18.30 var det klart for avstemning. 19 kommunestyrerepresentanter stemte for vindkraft, mens seks var imot.

Nå gjenstår bare et ja fra olje- og energidepartementet.

Salen var stappfull av tilhørere, men størsteparten forlot salen umiddelbart etter avstemningen.

Sist gang saken ble behandlet, i 2013, sa 14 nei mens 11 sa ja.

Skuffelsen var til å ta og føle på rett etter at avgjørelsen var fattet.

– Bittert, kommenterte Øivind Strand i La skogen leve.

Ordfører Lise Selnes holdt fast ved sitt nei-standpunkt.

– Det er klart jeg er skuffet, jeg har kjempet for et nei-vedtak siden jeg mener utbygging på Songkjølen og Engerfjellet ikke er riktig i kampen om et grønnere klima, sa Selnes etter møtet.

– Flertallet på 19 representanter stemte for å opprettholde konsesjonen, dermed må jeg forholde meg til kommunestyrevedtaket. Det jeg er opplært til og klar for å gjøre er å jobbe med utgangspunkt i flertallsvedtaket på best mulig måte, fortsetter hun.

(Under videoen kan du lese mer om møtet)

Video: Ole-Johnny Myhrvold

 

Dette skjedde under møtet:

Ordfører Lise Selnes åpnet møtet ved å minne tilhørerne i salen om at de kun er tilhørere.

– Det er ikke lov å bue. Skal dere gråte, gjør det stille, sa ordføreren, som selv er imot vindkraftverk.

Tre fra Arbeiderpartiet har meldt forfall og må ha vara. Dette gjør utfallet ekstra spennende.

Finn Egil Sandmo (H) hadde det første innlegget. Han kunne fortelle at han selv har sittet blant vindmøller i Sverige med kaffekoppen og lyttet til både lyd og fornuft.

–Nord-Odal Høyre vil alltid brenne for det vi tror er best for bygda, uansett hva som skjer. Vi prioriterer skole og eldreomsorg. Det hjelper ikke at skogen lever hvis det blir for dyrt å bo her, sa Sandmo.

– Det som er avgjørende for vårt parti er at vi trenger pengene. Det vil skape positivitet for bygda, var blant Sandmos argumenter.

Ragnhild Haagenrud Moen (Sp) var den første fra nei-siden som sa sin mening:

– Vi mener avtalen er for dårlig. Vi er blitt forespeilet ny lysløype og utdanningssenter for å bøte på skaden, og dette er nytt. Men vi har allerede lysløyper, og utdanningssenteret blir egentlig et infosenter. Det er stor forskjell, sa Moen, og fortsatte:

– Det blir som å tilby småunger en godtepose. Det kan bli mageknip og hull i tennene når den er tom.

Det var knyttet stor spenning til hva Gunnar Nygård (SV) ville si fra talerstolen. Til nå har det vært ukjent hva SV-politikeren vil stemme.

Det ble raskt klart at han har landet på "ja":

– Vi skal gjøre et valg som får store konsekvenser. Tilbudene fra E.ON ser jeg som positive. Jeg er positiv til grønn energi, inkludert vindkraft. Sist gang tvilte jeg meg fram til et nei-standpunkt. Nå har jeg tvilt meg fram til et ja, sa Nygård.

Det var også ukjent hva Bjørn Peter Sandmo (Ap) ville mene. Det gjorde han raskt klart under sitt korte innlegg:

– Jeg tror de fleste har bestemt seg, det så vi i Glåmdalen forrige uke. Jeg er odøling, jeg er verdensborger. Dette er et grep vi skal ta for å gjøre verden til et bedre sted.

Eli Skoland (H) hadde i forkant av møtet avslørt at hun er tilhenger av vindkraftverk i hjemkommunen.

Under sitt innlegg ba hun nordodølingene gripe muligheten.

Marius Skogstad (Ap) ga fra talerstolen honnør til Høyre for å ha snudd.

Han roste dem for ikke å tenke på hva som gangner partiet, men hva som gangner Nord-Odal.

Ordfører Lise Selnes (Ap) gikk selv opp på talerstolen for å forsvare sitt nei-standpunkt.

– I 2013 tvilte jeg meg fram til et nei. I dag er jeg sikker på et nei. Vi får ikke nok penger som vindkraftskommune, sa Selnes, som også uttrykte bekymring for at vindmøllene ikke skal kunne bygges ned på grunn av manglende penger fra E.ONs side.

– Dersom det blir et ja i dag, må alle jobbe for at inngrepet blir minst mulig sårende, sa ordføreren.

– La oss ikke begrave oss i skyttergraven, sa Lasse Wechhorst (Ap) i siste innlegg for kvelden.

Deretter var det klart for avstemning.

Vindkraftverk i Nord-Odal

 • I kommunestyret 2. oktober 2013 sa 14 mot 11 representanter nei til vindkraft.
 • E.ON fikk i januar 2014 konsesjon av NVE for inntil 47 vindkraftverk i Nord-Odal.
 • Mange har klaget på avgjørelsen, og det er olje- og enrgidepartemente som har siste ordet i saken.
 • I kommunestyret 17. desember 2015 krevde 13 representanter, det vil si mer enn 1/3 av representantene, et ekstraordinært kommunestyre for å behandle saken på nytt.
 • I den siste detaljplanen legges det opp til 40 turbiner (28 på Songkjølen og 12 på Engerfjellet).
 • Turbinstørrelsen som mest sannsynlig blir valgt er en Vestas V126 med 126 meter rotor og 117 meter navhøyde, det vil si totalhøyde på 180 meter.
 • E.ON planlegger å investere omkring 1,5 milliarder kroner.
 • Nord-Odal kommune og E.ON er enige om en ny kommuneavtale som inneholder avbøtende tiltak.
 • E.ON skal bidra med en kompensasjon på inntil 8 millioner kroner som tilskudd til nytt skianlegg/skistadion.
 • E.ON kommer til å etablere et lokalt driftskontor med 4-6 ansatte. Det innebærer nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen.
 • I følge beregninger kommer E.ON til å ha opp til 4000 overnattinger under byggefasen på halvannet år. Det betyr opptil 20 personer per natt. De neste fem årene vil E.ON ha omtrent 250 overnattinger.
 • Skogsdrift og jakt kan fortsette som vanlig etter vindkraftetableringen.