Klager på dispensasjon for vindkraftutbygging

NORD-ODAL: Organisasjonen La skogen leve har klaget på at E.ON har fått dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge vindkraftanlegg på Songkjølen og Engerfjellet.