Gå til sidens hovedinnhold

Krev nøyaktige garantier fra E.ON

Av Dag Dæhli

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Martin Westin i E.ON uttalte seg om vindkraftplanene i et leserinnlegg i Glåmdalen 09.07.13: «Det store antall visualiseringer som er laget mener vi gir et riktig bilde av hvordan et prosjekt skulle kunne se ut».

Nei, Westin, det gjør faktisk ikke det! Du og andre i E.ON vet godt at det foreligger tanker og planer om atskillig høyere turbiner enn de på 175 meter som ble vist i de fargerike brosjyrene.

E.ON beskrev det generelle behovet for større turbiner i innlandet på sine tidligere hjemmesider for prosjektet ved Danserfjella i Østfold. Hva slags redelighet er det da i å uttale noe slikt overfor Glåmdalens lesere og befolkningen i Nord-Odal?

Når man skal kjøpe noe dyrt, for eksempel en bil eller et bolighus eller en næringseiendom er det to ting som er temmelig innlysende. Den ene er at avtalt pris er den prisen man faktisk skal betale ved kjøpet.  Den andre er at produktet man får er nøyaktig det man har inngått avtale om. Det er vel få som vil inngå en avtale uten at man er sikker på hva man får?   

I Nord-Odal stemte kommunestyrets flertall i oktober 2013 nei til E.ON s vindkraftplaner. Man var selvsagt opptatt av økonomien, men endel var forhåpentligvis også oppmerksom på at produktet var temmelig «ullent».  Det var blitt utført en såkalt «konsekvensutredning», som hadde medført  ekstremt mye engasjement med innspill og synspunkter, både fra befolkningen, berørte parter og kommunens politikere. 

Konsekvensutredningen viste en rekke betydelig negative effekter på blant annet naturverdier og landskapsbilde. Men noe av det verste er jo at denne «konsekvensutredningen» omtrent ikke er verdt papiret den er skrevet på. For den beskriver jo slett ikke hvordan det reelle produktet blir.

Ikke sier den nok om turbinenes nøyaktige plassering, ikke noe om hvor veier og kraftgater faktisk skal bygges, og den sier slett ikke noe om hvor store og høye  turbinene skal kunne bli.

NVE laget også sin vurdering på bakgrunn av denne bortimot verdiløse utredningen da de ved konsesjonsvedtaket totalt overså kommunens demokratiske avgjørelse.

I Sverige planlegges stadig høyere turbiner.  22.12.15 kunne vi i SVT lese at i Sollefteå fikk man grønt lys til å forandre turbinhøyder fra 170 til 220 meter. I Danmark planlegges allerede i dag produksjon av turbiner på over 230 meters høyde. Det er lite trolig at E.ON vil satse på mindre turbiner enn de som kan gi dem maksimalt økonomisk utbytte.  200 eller 220 meter, eller kanskje enda høyere?

E.ON s hovedformål  i Nord-Odal er jo å tjene mest mulig penger, slett ikke å lage lysløyper eller besøkssenter.  Høyere turbiner gir definitivt fare for mer utbredt støy, og det vil særlig gjelde folk som bor i kommunesenteret Sand og i bebyggelsen i vestre og nordvestre del av kommunen.

Større turbiner krever også økt infrastruktur ved behov for enda større dimensjonerte veier, større oppstillingsplasser, og dermed større naturinngrep og ødeleggelser av det verdifulle skogslandskapet. 

Man har også brukt fjoråret til blant annet å planlegge helt andre innfartsveier enn det som sto i den opprinnelige konsekvensutredningen. Blant annet skal tilsynelatende mye av anleggstrafikken belastes østre deler av Eidsvoll.

Kommunen er svært opptatt av forutsigbarhet med hensyn til økonomien, og ønsker flest mulig garantier. Men til tross for kommunens økonomiske krav kommer neppe E.ON til å gi avkall på de potensielle godene som en norsk skattepolitikk vil gi kunne gi store privateide konserner i framtida.  Kommunen burde med fordel være atskillig hardere også på å kreve garantier for at produktet blir det «selgeren» tilsynelatende lokker med.

Hva med å sette krav til E.ON om en «reell konsekvensutredning» før noen ny beslutning tas? For eksempel kreve å få vite turbinenes nøyaktige størrelse og plassering før man kommer med noe kommunalt vedtak ? Hva med å avkreve E.ON å få se nye utarbeidede støykart før man vedtar noe som helst? Og gjerne også bli fortalt hvilke innbyggere som skal belastes med anleggstrafikken? Og eventuelt deretter med atskillig bedre kunnskap ta en stilling til det endelige «produktet» de kommer med.

Det er jo ganske merkelig: Hva er det egentlig ved vindkraftbransjen som gjør at de kan tillate seg å markedsføre og selge et produkt der det mulige resultatet for «kjøperen» overhodet ikke stemmer med salgsoppgaven? 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.