Avviste vindkraft-klager

NORD-ODAL: Samtlige klager på at det gis disposisjon fra kommuneplanen for vindkraftutbygging, ble avvist av kommunestyret.