Vindkraft vekker sterke følelser – nå vil utbygger ha dialog med folket

Akershus Energi tar grep etter høy temperatur.