Leon Notkevich, Østnorsk Vind, skriver om vindkraftverk i Sør-Odal i Glåmdalen 31.1. Han innleder slik: «Vi har vært privilegert i Norge med rikelig tilgang på nok vannkraft, som har vært essensielt for at Norge har kunnet utvikle seg som industrinasjon.» Dette er ikke riktig.

Det er en utbredt feiloppfatning at Norge ble et industriland fordi vi hadde «rikelig tilgang på nok vannkraft.» Da internasjonal kapital kom hit for å bygge industri basert på vannkraft hadde vi faktisk IKKE rikelig tilgang på vannkraft. Det var i hovedsak internasjonal kapital som bygde ut vannkraften tidlig i forrige århundre. Og den internasjonale kapital kom ikke til vårt land den gangen fordi de manglet strøm der de var. De hadde ubegrenset tilgang til kullkraft i de landene de kom fra,- i hovedsak Sverige, Frankrike og Tyskland. Og strøm er strøm, uansett hvordan den produseres.

Internasjonal kapital kom heller ikke hit for å «redde klimaet», eller for å delta i «det grønne skiftet». De kom hit rett og slett fordi strøm kunne produseres billigerei Norge enn i andre land. «Rimelig strøm», «billig kraft», «lav strømpris» og lignende er begreper uten innhold når de ikke relater til noe. Konkurransefordelen vi fikk med vannkraften her i landet var at strøm kunne produseres til LAVERE pris enn i de landene vi konkurrerer med.

Dagens problemer er ikke mangel på strøm her i landet, heller ikke i Sør-Odal. Innlandet fylke har stort overskudd av strøm. Noen problemer med å ha strømmen der den trengs har vi riktig nok, men det kan løses. I ni av ti år har Norge hatt kraftoverskudd. I 2021 og 2022 nettoeksporterte vi på landsbasis ca 30 TWh, mens strømprisene gikk sky high! Strømpriseksplosjonen kom altså ikkeav at vi manglet kraft. Siste året vi hadde netto import var i 2010.

Vi har ingen strømkrise, i den forstand at vi mangler eller kommer til å mangle strøm i årene som kommer. Vi må kanskje importere noe mer noen av de kommende årene, men det har vi med de nye kablene full anledning til. Det vi har er en strømpriskrise, og den løser vi ikke med mer produksjon.

Stein-Erik Fleten er professor i industriell økonomi ved NTNU. Han uttalte på et møte i Trondheim nylig dette, på spørsmål om hva ny produksjon ville ha av effekt på strømprisene. Svaret var kontant: «Økt produksjon av strøm i Norge nå vil ikke gi lavere strømpriser. Bare økt eksport.»

Østnorsk Vind er en av «Vindbaronene» som prøver å gjøre forretning på en kraftmangel vi ikke har, og som prøver å kjøre industriens kraftbehov foran seg i sin kommersielle virksomhet. Det er lov å tjene penger i Norge, men det er også lov til å være ærlig på at det er det dette dreier seg om.

Det er rett og slett kvalmende å se aktører som skyver «kraftmangel», «klimasak» og «det grønne skiftet» foran seg for å fremme sin egen kommersielle agenda, som er å tjene penger på å rasere mer av det vi har igjen av urørt natur!