Antallet er 18 prosent høyere enn året før.

Totalt ble 10.827 hjortevilt (elg, hjort, villrein og rådyr) drept utenom jakta i jaktåret 2016–2017. Det er en økning på 21 prosent fra forrige jaktår. Jaktåret går fra 1. april til 31. mars året etter.

Det er trafikken som er den vanligste dødsårsaken. Totalt mistet 6.700 hjortevilt livet etter å ha blitt påkjørt av biler, og 670 av tog i jaktåret.

Rådyr er spesielt utsatt i trafikken. I alt døde 4.934 rådyr etter bilpåkjørsler og 156 av tog i løpet av jaktåret 2016/17. Det er en økning på 800 fra forrige jaktår. Det var Hedmark og Østfold som hadde flest rådyrpåkjørsler med henholdsvis 759 og 665.

I 2016/17 døde i overkant 400 villrein av andre årsaker. Om lag 350 av disse omkom i et lynnedslag i Telemark. For elg og rådyr var antallet henholdsvis 1.420 og 941. Antall hjort i denne gruppa havnet på 500 dyr.