– Dette går på helsa løs

EIDSKOG: Natt etter natt blir naboene til rundkjøringa på Skotterud plaget av støy og røyk fra svidde bildekk.