Gunn Marit Lindmoen er leder og kommunestyrerepresentant for Våler Pp. Det er hun som nå dytter på i denne saken.

Etter å ha lest utkastet til læreplan for en slik landslinje, forfattet av Sven R. Gjems, har hun laget et forberedt forslag til Innlandet fylkeskommune om å etablere et nytt studietilbud med storviltlinje ved Solør videregående skole.

Kompensasjon

Hun peker i sin innledning på at et slik landslinje plassert i Solør vil kunne kompensere noe i forhold til den rovviltkonflikten som har eksistert i mange år nå.

Våler og Åsnes er i en slik sone, og Lindmoen mener at distriktet ikke har fått den kompensasjon man bør ha krav på.

– Området er velegnet for en slik linje og utdanning. Det er viktig med tradisjonsbæring av norsk kultur som jakt og fiske er. Nå er det tid for at skogen må få vinne fram når det gjelder et linjevalg. Dette vil bidra sterkt til å bevare norsk kultur og norsk viltforvaltning. Nå håper jeg at Innlandet fylkesting kan gi sin tilslutning til å etablere storviltlinje som et nytt studietilbud fra høsten 2020 med Solør vgs naturbruk som læringssted, sier Gunn Marit Lindmoen.

Hun ser på dette som en unik mulighet med nærhet til såvel Vestmarka som Finnskogen i Våler og Åsnes. Studietilbudet vil sette regionen på kartet. Fylkestinget kommer til dekket bord ettersom programmet for jakt - og utmarksnæring er på plass, samt læreplan i felles programfag Vg 2 med kompetansemål.

— Fagplanene til linjevalget inneholder generell studiekompetanse for utdanning knyttet til utmarksressursene, grunneiere, rettighetshavere og almenhetens særinteresser. Dette unike tilbudet ligger rett og slett klart og venter på naturglade elever, sier Lindmoen.

Hun peker også på at det aldri før har vært så mye folk ute i naturen som nå. Friluftsliv og fokus på fysisk helse har fått en positivt dreining. Forvaltning, næring og viltstell følger naturlig på, ettersom man i naturen også er i ett med viltet, skriver hun i forslaget.

Næringsutvikling

Sven R. Gjems og Arne Myklebust er sentrale i arbeidet med forslag til læreplan for en slik torviltlinje. Der pekes det på at utmarksnæring og jakt gir mange muligheter for næringsutvikling i Norge. Programområdet vil bidra til å løfte næringen.

Opplæringen skal legge til rette for at den enkelte skal få en første innføring innen utmarksnæring og jaktutøvelse med basis i entreprenørskap og målrettet prosjektering.

– Grunnlaget for en framtidsrettet kompetanse innen jakt og utmarksnæring blir bygd på en helhetlig forståelse for bruken av natur og samhandling mellom teori og praksis. Opplæringen i felles programfag for jakt og utmarksnæring vil legge til rette for en praktisk innføring der elevene selv deltar i prosessene fra forvaltningen, viltstellet, organisering av jakten og utnyttelse av råvarene og næringsvirksomheten, heter det i forslaget til læreplan.

Programfaget skal dyktiggjøre eleven til senere å kunne lede og utvikle jaktvirksomhet, samt se nye næringsveger basert på jakt.

Det foreslås 190 årstimer med forvaltning, næring og viltstell. Det foreslås 287 timer med organisering og jaktutøvelse.

Men først av alt må altså forslaget fremmes for fylkestinget i Innlandet, noe Pensjonistpartiet akter å gjøre.