Vil ha slutt på villmannskjøring med traktor: – Det er børning, ragging, tuting og nokså voldsom atferd

– Dette kan ikke Lom være bekjent av, mener Torgeir T. Garmo (Lomslista).