– Jeg brenner virkelig for å utvikle Eidskog for framtida. Spesielt brenner jeg for å sikre barn gode oppvekstvilkår, uansett hva slags bakgrunn de har, utvikling av framtidsrettede helsetjenester, tilrettelegging for gode klimaløsninger og internettilgang for hele kommunen.

Utviklingen skjer raskt, og vi vil ha innbyggerne med på laget: Flere folkemøter og mer involvering av innbyggerne, video-overførte møter og åpne politiske prosesser. Eidskog trenger en åpenhetsreform der innbyggerne i større grad kan få innsyn i og påvirke politiske prosesser, sier Venstres ordførerkandidat, Hilde Sørli.

Vil ha åpne prosesser

 

– Hva irriterer deg?

– Maktarroganse.

– Og hva gjør deg glad?

– Gjennomslag i saker som utjevner sosiale forskjeller. Venstre i Eidskog har fått gjennomslag for billigere SFO for barn fra familier med lav inntekt, og vi mener barnetrygd ikke skal medføre redusert sosialhjelp. Venstre fikk også de andre partiene med på en reduksjon i bunnfradraget i eiendiomsskatten tilsvarende én million kroner neste år. Dette vil være viktigst for dem med dårligst råd og et steg mot en bedre og mer sosial økonomisk profil.

– Hva er bakgrunnen for ditt valg av parti?

– Venstre er partiet som forener enkeltmenneskets frihet med det å ta sosialt ansvar. Venstre ble mitt parti fordi det fremmer framtidsoptimisme, kunnskapsbaserte beslutninger og bærekraftig utvikling.

– Ditt politiske forbilde?

– Siden dette er et lokalvalg vil jeg si Inger Noer og Kristian Botten Pedersen. De er kloke og inspirerende Venstre-folk i Kongsvinger og Åsnes.

– Har du stemt på andre partier?

– Har stemt SV en gang i kommunevalg, fordi Venstre ikke stilte liste.

– Er det et parti du absolutt ikke kan tenke deg å stemme på?

– Bompengepartiet (FNB).

– Hva blir de to viktigste sakene i Eidskog neste fireårsperiode?

– Venstre vil jobbe for tilgang til internett i hele kommunen og gjennomføring av en åpenhetsreform i Eidskog.

– Hvorfor børvelgerne stemme på nettopp deg og Venstre?

– Fordi Eidskog trenger Venstre. Vi vil ha åpne prosesser, kunnskapsbaserte beslutninger, økonomisk og miljømessig ansvarlighet kombinert med tiltak for vekst og utvikling. Vi har gode kandidater på lista med bred kompetanse og vilje til å gjøre en solid innsats for Eidskog. I lokalvalg er personer vel så viktig som partier. Vi mener vi har de rette personene som tør å stille spørsmål ved ting som ikke fungerer, men også samarbeide og finne konstruktive løsninger.

– Din politiske drøm?

– At verdens politikere tar ungdommen på alvor og går sammen for å løse klimakrisen.

– Hva kan DU gjøre for å øke valgdeltakelsen?

– Vi ønsker å synliggjøre behovet for en ny politisk kurs i Eidskog, og vi ønsker å være et alternativ for dem som ønsker et politisk skifte og som er opptatt av at samfunnet må ta et tydelig sosialt ansvar. Vi er positive til å gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg. Ungdom har viktige synspunkter for framtida og bør gis økt politisk innflytelse og dermed øke interessen for å stemme.

– Hva er din beste egenskap som politiker?

– Evne til å tenke helhetlig og langsiktig kombinert med et sterkt engasjement. Jeg forsøker å sette meg grundig inn i sakene, og jeg er opptatt av ryddighet, saklighet, lytte til innspill og argumenter og finne gode lokale løsninger. Er glad for å ha vært med på å utvikle et svært godt blå-grønt samarbeid i opposisjon i Eidskog.

– Er det for mange politiske partier i Norge?

– Nei. Mangfold av politiske partier er viktig. Folk må kunne velge det partiet som passer best for seg.

– Når det kommer til stemmefiske – hva henger du på kroken som åte?

– Tydelighet på at vi ønsker å utrede tilknytning til Viken, og en åpenhetsreform i Eidskog, med bedre tilgang på informasjon og involvering i beslutningsprosesser for innbyggerne. Fiber og internettforbindelse må på plass i hele kommunen.

På listetoppen

Navn: Hilde Sørli

Parti: Venstre

Alder: 45 år

Bosted: Vestmarka i Eidskog

Yrke: Fysioterapeut/teknologirådgiver

Sivil status: Samboer, to barn

Politisk CV: Vara til kommunestyret og medlem av kontrollutvalget 2011-2015. Kommunestyrerepresentant og nestleder i Helseutvalget 2015-2019. 10. plass på lista til Innlandet Venstre ved fylkestingsvalget i høst. Leder av Eidskog Venstre.