Vil fortsatt utrede Sønsterud bofellesskap i privat drift

De eldre som gikk i 1. mai-tog for Sønsterud bofellesskap har vunnet denne runden. Bofellesskapet skal drives i kommunal regi, men drift i privat regi skal fortsatt utredes.