- Viktigere å få vei enn hvilken trasé som blir valgt

At E 16 blir en realitet er viktigere enn hvilken trasé som til slutt blir valgt.