I forrige uke la politikerne i Åsnes 200.000 på bordet - øremerket vikinghistorien i Åsnes. Da hadde elevene fra Jara vist sin animasjonsfilm «Kjærllighet i vikingtid»  for kommunestyret.

 

Ingvild Arnesen er ny virksomhetsleder for kultur og frivillighet i Åsnes. Hun er glad for mulighetene som økningen i kulturbudsjettet gir, selv om øremerkingen betyr at bruken er begrenset til vikinghistorien.

Nå vil hun samle dem som har jobbet med vikingprosjektene i kommunen og se hva de kan få ut av pengene.

– Det er gjort mye bra allerede i Hof, og nå får vi muligheter til å videreutvikle dette. I tillegg er det ønske om å videreutvikle spelet om Skjoldmøya, sier Arnesen.

Randi Mælum er opptatt av å gjøre denne historien bedre kjent, og ønsker at Åsnes kan få nasjonal hjelp til å løfte fram den rollen distriktet har spilt i vikingenes historie.

– Funnene som er gjort på Ommestad gård og som ligger i hovedutstillingen på historisk museum viser fakta; at det var stor aktivitet i området i denne perioden. Slik samfunnet var bygget på den tiden, var dette rundt tinget et maktsenter. Det er en viktig del av kulturarven vår, som vi kan videreformidle og synliggjøre. Og som vi kan skape aktivitet, opplevelser og turisme rundt, sier Mælum.

Solør i vikingtiden

Ifølge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først.

 Arkeologiske funn tyder på at bosetning i Solør i sen jernalder og vikingtiden særlig var knyttet til Grue og Hof.

Hof var også hovsted i vikingtiden.

Solve den gamles oldebarn, Halvdan Gulltann, bodde i Solør da han giftet bort sin datter (Solveig eller Solva) til Olav Tretelgja fra Värmland, sønn av Ingjald Illråde.

Med dette giftemålet kom Ynglingeætten til Norge.

Olavs og Solvas sønn ble kalt Halvdan Kvitbein. Han vokste opp hos sin morfar i Solør og ble ifølge Snorre en mektig konge som la under seg mye av Hedmark, TotenHadeland og Vestfold.

Halvdan Kvitbein var tipp-oldefar til Halvdan Svarte, far til Harald Hårfagre.

Funn etter denne perioden ligger i dag i hovedutstillingen på Historisk museum.

Kilde: Wikipedia

 

Elevene levde som vikinger

Det er mange spor etter vikingene langs den pilegrimsleden som skal tas opp igjen fra Eidskog gjennom Solør mot Trondheim. Det er stadig flere som tar opp igjen disse vandringsrutene, og her må vi være med og skape aktivitet og tilbud langs leden. Den kommer på vestsida av Glomma, inn i Åsnes fra Gotland over Haug, Kirkemo og Ommestad, hvor Hov var tingsted, videre over Lauta hvor Mariakirken lå, til Flisa og historien om Skjoldmøya videre til Våler.

Dersom man lykkes med å få aktivitet langs leden, trenger vandrerne et sted å spise og ei seng å sove i.

– Pengene som er bevilget i budsjettet skal gjelde både Skjoldmøyaspelet og det vi jobber med i Hof. Først og fremst håper jeg at dette kan sikre at årlige Jaradagen for alle 6.-trinnselevene i Åsnes videre. Og kanskje utvikle den til å gjelde flere trinn. Dette er et prosjekt vi får veldig god tilbakemelding på fra elevene, men også fra lærere, sier Mælum.

Den praktiske tilnærmingen blir godt mottatt i en skoledag hvor det de siste årene er lagt liten vekt på estetiske fag, og hvor også lærerne gir uttrykk for at de har behov for økt kompetanse.