Hedmark på topp i landet: Bidrar til at flest unge fullfører videregående

Av

Hedmarks elever ligger på gjennomføringstoppen. En målrettet oppfølging av elever i videregående skole i Hedmark bærer frukter.