Foto/reporter: Britt-Ellen Negård Redigering: Ole-Johnny Myhrvold