Ikke lett å intervjue ordfører Knut Hvithammer når en flokk sangsvaner kommer i flukt. Video: Ole-Johnny Myhrvold og Lars Fogelstrand