Vi har snakket med elever om hvilke tilbud som finnes innenfor psykisk helsehjelp for ungdom i Kongsvinger. De vet om at det finnes ei helsesøster - men ikke så veldig mye mer.