Her scorer vår lokale spydkaster på innkast for Domkirkeodden