– Vi venter på regn og frost slik at vi kan kjøre uten å bli ristet i filler

– Det er 22 år siden kommunen overtok vegen etter at de gravde ned vann – og avløpsledningene i den. De lovet å sette den i stand, men har knapt nok høvlet den.