– Vi blir fratatt muligheten til å si noe om ting som påvirker våre egne barn

NORD-ODAL: FAU og SU i Mo barnehage tar nå et kraftig oppgjør med Nord-Odal kommune. De mener lover og vedtekter om medvirkning og muligheter for påvirkning i saker som gjelder deres egne barn brytes systematisk.