– ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​8. mai er en dag hele nasjonen feirer, og vi har laget et program i fellesskap med alle kommunene i Kongsvingerregionen, sier Kåre Lødding ved Forsvarets veteransenter på Bæreia.

Derfor inviteres hele regionen til markeringen i Byparken i Kongsvinger, hvor varaordfører Margrethe Haarr taler og legger ned krans ved krigsminnesmerket.

Siv Jensen kommer

På Kongsvinger festning er det statsråd Siv Jensen som taler og legger ned krans på UNIFIL monumentet. Feltpresten ber en bønn på linja, og det blir salutt som seg hør og bør 8. mai.

 

Veteraner fra alle Kongsvingerregionens kommuner er invitert til et privat arrangement på Forsvarets veteransenter på Bæreia.

Lødding forteller at hver kommune har fått sin kvote med veteraner som er invitert – som et ledd i det fokuset kommunene nå setter på sine veteraner.

– Vi blir godt over 100 personer her på veteransenteret, så det blir fullt hus og mye aktivitet, forteller han.

Allerede klokka 07.30 er det aktivitet på Bæreia. Da starter mellom 60 og 70 syklister på turen til Oslo i regi av «På hjul med veteraner».

På denne maidagen hedrer Norge alle sine veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.

Etter andre verdenskrig har over 120.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler.

Kommunens veterankontakt

Alle regionens kommuner har utarbeidet en felles regionplan for veteraner, som forplikter kommunene til å ivareta sine egne veteraner. Dette gjelder så vel helsetilbud og oppfølging som informasjon og sosiale tiltak.

Ett av tiltakene er en egen veterankontakt som kan være bindeledd og som kan drive informasjon.

I Åsnes er dette Marit Rudshagen, som på denne måten gjør biblioteket og kommunens servicetorg til et lokalt veteransenter.

– Dette er jo portalen inn til Åsnes kommune og de tjenestene som kommunen yter. Også for veteraner som har vært i oppdrag for UNIFIL – og deres familier. Vi har ingen anledning til å kontakte dem. Det er de som må kontakte oss, ettersom det er frivillig å melde fra om sin veteranstatus – og frivillig å søke våre tjenester, sier Marit Rudshagen.

 

Biblioteket er også et treffsted for kommunens innbyggere med, kaffebar, aviser, litteratur og en jevn strøm av folk. Åsnes kommune ønsker å gjøre dette til en enda bredere arena.

Veteranene finnes i alle kommuner, i alle nabolag. En regional veteranplan forplikter kommunene til å ivareta veteraner bosatt i regionen – og deres pårørende.

Kommunene skal også etterstrebe å etablere et samarbeidsforum med veteranorganisasjoner, og i samarbeid med lokale veteraner arrangere årlige temakvelder.