Ønsker å rive eller selge gamle bygg

VÅLER: De har selv pålagt seg å verne mye i Vålbyen. Men Lise B. Svenkerud mener kommunen har mer enn nok med Kommunelokalet, og vil rive, selge eller lage stiftelser.