Forvirring om veinavnet – folk skjønner ikke hvor de bor

NORD-ODAL: Beboerne klarer ikke å formidle adressen sin, nå har de bedt om navneendring.

DEL

– Beboerne oppfatter at Sollaustsvingen er et navn som er vanskelig å formidle muntlig, noe som kan føre til at man får problemer med å finne fram til rett adresse, går det fram av hjemmesiden til Nord-Odal kommune.

– I henvendelsen bes det om at navnet på Sollaustsvingen endres til Soløstgrenda.

Nå er det opprettet navnesak. Nytt forslag til veinavn er Sollaustgrenda.

Kommunen har invitert beboerne i Sollaustsvingene og aktuelle foreninger, lag og museum til å komme med alternative navneforslag for Sollaustsvingen.

Forslagene som kom inn var:

  • Sollaustgrenda (3 forslag).
  • Sollaustvegen (1 forslag).
  • Sollaustlia (2 forslag).

– Kartverket vedtok i 2006 at den godkjente skrivemåten for stedsnavnet i denne saken er Sollaust. Hvis dette navnet fortsatt skal være endel av veinavnet må kommunen følge Kartverkets vedtatte skrivemåte og bruke nettopp Sollaust.

– Kommunen kan ikke vedta et veinavn med skrivemåten Solaust, Solløst eller Soløst, går det fram av kommunens hjemmesider.

Artikkeltags