Vegvesenet ville etablere hvileplass til sjåfører - på Roverud hadde Terje alt klart

Statens vegvesen trengte et sted der langtransportsjåførene kunne hvile. På Roverud sto alt klart, og nå er avtalen i boks.