Vedtok støtte til flyktningbarna i Moria

Anne Margrethe Sørli Bolneset (SV) var så fornøyd med ordførerens svar at hun trakk sitt eget forslag.