Vil ha nytt, uavhengig varslingsmottak

EIDSKOG: Kontrollutvalget i Eidskog vil ikke at kommunens advokat skal være varslingsmottak. Utvalget vil ha et nøytralt advokatkontor.