Full uenighet om varslersaken

ALLMØTE: Rådmann Trond Stenhaug skal ifølge ansatte ha informert om at varslersaken i Eidskog nå var kommet dit den hørte hjemme, nemlig som en personalsak.FOTO: JENS HAUGEN

ALLMØTE: Rådmann Trond Stenhaug skal ifølge ansatte ha informert om at varslersaken i Eidskog nå var kommet dit den hørte hjemme, nemlig som en personalsak.FOTO: JENS HAUGEN

Artikkelen er over 1 år gammel

EIDSKOG: Ifølge ansatte skal rådmannen ha sagt at varslersaken i Eidskog nå kun er en intern personalsak, og ikke lenger en varslersak. Det får ansatte og politikere til å reagere.

DEL

– Varslersaken er overhodet ikke lagt død, sier gruppelederne for Høyre, Venstre og Frp i kommunestyret; Per Stenslet, Hilde Sørli og Sten Gjermund Fjeldskogen, til Glåmdalen.

De synes det er merkelig hvis rådmannen har framstilt kommunestyrets vedtak på en slik måte.

Ba om møte med ansatte

Det var etter forrige ukes kommunestyremøte, der setterådmann Jan Reinert Rasmussen redegjorde for varslersaken overfor politikerne, at rådmann Trond Stenhaug innkalte ansatte til informasjonsmøte i kommunestyresalen. Ifølge ansatte som var til stede på møtet, og som Glåmdalen har snakket med, understreket rådmannen at anklagene mot flere av kommunens ledere ikke lenger handlet om et varsel, men nå var en ren personalsak som han som rådmann skulle håndtere.

– Trusler og lite respekt

Flere av de kommunalt ansatte som var til stede under rådmannens informasjon, men som ikke våger å stå fram med fullt navn på grunn av redsel for represalier, reagerer kraftig på rådmannens framstilling av både varslersaken og kommunestyrebehandlingen.

– Flere av oss opplevde informasjonen fra rådmannen som trusler og manglende respekt både overfor setterådmann og varsler, sier ansatte.

– Det er en betenkelig framstilling fra en omvarslet rådmann som etter eget utsagn skulle bidra til avklaring, og dessuten være en brobygger mellom ansatte i varslersaken.

– Misfornøyd rådmann

Ifølge dem skal rådmannen ha vært svært misfornøyd med setterådmann Jan Reinert Rasmussens arbeid i saken. Stenhaug skal ha stilt seg uforstående til at setterådmannen skulle være med i det videre arbeidet ettersom han, etter rådmannens oppfatning, ikke lenger hadde noe med saken å gjøre.

Han var ifølge ansatte også kritisk til at setterådmannen hadde invitert andre enn dem som var omvarslet til samtaler om varslersaken.

Videre skal rådmannen ha presisert at hvis ansatte er misfornøyde skal de gå tjenestevei, og at slike saker ikke skal behandles politisk.

Håpet på løsning

I kommunestyret sist tirsdag fortalte setterådmann Jan Reinert Rasmussen at varslersaken var todelt, med ett faglig og ett personalmessig spor.

– Innenfor den faglige delen av varselet har kommunen innhentet ekstern kompetanse, og det er derfor de personalmessige forholdene jeg har vurdert, sa setterådmannen, og håpet at varslersaken ville bli løst gjennom dialog mellom rådmannen og varsleren.

På spørsmål fra Frps gruppeleder Sten Gjermund Fjeldskogen om flere enn dem som allerede hadde vært til intervju kunne melde seg til setterådmannen med synspunkter på varslersaken svarte Rasmussen et klart ja.

Ifølge kommunestyrets vedtak skal rådmann Trond Stenhaug fortsette samtalene med varsleren for om mulig å finne en løsning, men det er setterådmannen som skal rapportere til kommunestyret igjen 14. mai.

Setterådmann Jan Reinert Rasmussen er av Glåmdalen gjort kjent med innholdet i saken, men sier at han velger ikke å kommentere den.

– Jeg håper bare at rådmann og varsler finner fram til en god løsning, sier han.

– Ikke korrekt, sier rådmann Stenhaug

Rådmann Trond Stenhaug tilbakeviser de ansattes påstander om at han skal ha gitt en feil framstilling av varslersaken. – Det er ikke korrekt, sier han.

Rådmannen kjenner seg ikke igjen i påstandene fra flere av de ansatte, og i en e-post til Glåmdalen skriver han følgende:

– Flere var undrende

– Jeg kan kun uttrykke hva jeg har orientert om, og vil ikke spekulere i hvorfor deler av et internmøte blir gjenstand for slik omtale. Framstillingen er ikke korrekt. Etter Glåmdalens artikkel om orienteringen som ble gitt i kommunestyret tirsdag 2.4, samt kommunestyrets vedtak, var det flere ansatte, både tilstedeværende og ikke-tilstedeværende, som ønsket rådmannens orientering om saken, og hvor den står. Dette fordi flere var undrende etter å ha lest artikkelen, og at det først på dette tidspunkt var mulig å orientere ansatte om saken, skriver Stenhaug.

(Saken fortsetter under bildet)

INFORMERTE: Rådmann Trond Stenhaug mener han ga korrekt informasjon om varslersaken.FOTO: BÅRD ENGH

INFORMERTE: Rådmann Trond Stenhaug mener han ga korrekt informasjon om varslersaken.FOTO: BÅRD ENGH

Åpen informasjon

Videre påpeker rådmannen at det i møtet derfor utelukkende ble tatt utgangspunkt i åpen informasjon gitt i kommunestyret.

– I tillegg ble det gitt informasjon om hva vedtaket i kommunestyret innebar, skriver han, og henviser til kommunestyrets vedtak pkt. 2:

«Kommunestyret håper at samtalene mellom varsler og rådmann gir et positivt resultat som ivaretar så vel kommunens som varslerens interesser.»

– Punkt 3 i vedtaket sier at «Setterådmannen avgir ny rapport i kommunestyret den 14. mai 2019». Dette har jeg kommunisert er et konstruktivt spor, ønsket av både varsler og setterådmann. Personalsaksdelen er følgelig under oppfølging av rådmannen der den rettmessig bør være, noe som er uttrykt av alle parter. Samtaler og møter som er gjennomført er funnet å være positive. I tråd med vedtak imøteser jeg derfor nytt møte med varsler også i det kommende, i håp om å komme nærmere avslutning av saken, skriver rådmannen.

– Uttrykt tilfredshet

Han stiller seg undrende til at noen kan få dette til å bli til at varslingssaken er «lagt død».

– Det er derimot uttrykt at det er i alles interesse at den blir lagt død, det vil si gås igjennom og avsluttes, og at vi kan komme til snarlig løsning i tråd med kommunestyrets vedtak. Som kjent ble det uttrykt tilfredshet med den faglige delen i saken, og at dette var ivaretatt gjennom de grep kommunen har tatt over lengre tid. Det er ikke gitt kritikk mot prosess eller person slik det framstilles. Informasjon er gitt med bakgrunn i den orientering som ble gitt i kommunestyret, på en saklig og balansert måte, hvilket er en utfordring i seg selv, hensyntatt de mange saksbehandlingsmessige dilemmaer og utfordringer en sak som akkurat denne har i seg. Dette ble det også redegjort inngående for, skriver rådmannen.

– Har alle et ansvar

Han fortsetter:

– Det er åpenbart sterkt engasjement i denne saken, en sak som også går langt tilbake i tid. Min intensjon er uansett å ivareta alle (jf. mitt mandat i vedtaket), og bidra på beste måte til at saken finner sin avklaring, basert på fakta. Som ansatte er og skal vi være gode kolleger i Eidskog kommune, og vi har alle et ansvar for å bidra til å skape ønsket kultur og miljø. Det er beklagelig at informasjon gitt med tanke på åpenhet, å opplyse og forklare med utelukkende gode intensjoner, blir oppfattet og formidlet på en måte som dette, skriver Trond Stenhaug.

Artikkeltags