Årsaken er at vannrøret, inn til gamle DNB-bygget i sentrum, fikk lekkasje og dermed måtte man begynne med å reparere skaden allerede på søndag.

Dette har ikke noe med det kommunale vannrørsystemet og gjøre, dette er kun en privat vannlekkasje, får vi opplyst fra kommunen.

Nå gjenstår det bare å få ned varmekablene, litt sand og så asfalt. Så er alt ved det normale igjen.