På grunn av en varm og tørr vår har det kommet til langt mindre vann i kraftmagasinene enn normalt. På landsbasis er det snakk om 22 terawattimer mindre nedbør, noe som utgjør forbruket til 1,1 millioner husstander, skriver Statnett. Det tilsvarer halvparten av husstandene i landet.

Samtidig er vannivået i magasinene noenlunde det samme som i normalår. Forklaringen er at mens Norge normalt eksporterer strøm i sommerhalvåret, har det i år blitt importert strøm i perioder.

– Vindkraft er en ressurs som ikke kan lagres slik som norsk vannkraft, derfor kan den være billigere enn den norske vannkraften som kan lagres, forklarer Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett til Glåmdalen.