Gå til sidens hovedinnhold

Dette skjer på det store boligfeltet

Artikkelen er over 3 år gammel

SØR-ODAL: Et omfattende anleggsarbeid preger store deler av Tronbølfeltet på Skarnes.

– På oppdrag fra teknisk avdeling i Sør-Odal kommune jobber vi med å sanere og rehabilitere gammelt vann-  og avløpsanlegg, forklarer prosjektleder Kristian Rustad i Veflen Entreprenør AS.

1,8 kilometer med hovedledning skal skiftes ut, og arbeidene vil foregå sentralt på Tronbøl langs veiene Damlivegen, Tverrvegen og Furuvegen.

– Hovedpoenget med saneringen er å splitte ledningen. I stedet for én felles ledning skal det nå være to – en spillvannsledning for kloakk og en overvannsledning. Med ny løsning vil kommunen slippe den unødvendige jobben med å rense fremmedvann som regnvann og vann fra sluk, sier Rustad.

Mye blir nytt

Etter at de nye ledningene er lagt, skal det lages nye veier. Det vil også bli satt opp nye gatelys på hele strekningen, og Eidsiva benytter samtidig sjansen til å legge nytt, komplett kabelanlegg i bakken.

De gamle stolpene kan likevel ikke tas ned.

– Telenor ønsket ikke å legge tråden sin i bakken, og dermed må stolpene bli stående. Det er et minus, men resultatet vil bli veldig bra likevel, forsikrer prosjektlederen.

Det om fattende arbeidet på det store boligfeltet ved fylkesvei 175 startet i november i fjor, og er planlagt ferdigstilt i september i 2018.

 

– Ulempe for naboene

Mange naboer blir berørt underveis.

– Det er en stor ulempe for beboerne på feltet, men likevel opplever vi at nesten alle er positive til jobben som må gjøres. Folk har forståelse for at vi må sperre veier og at man må parkere langt unna huset i perioder, sier Rustad.

Denne uka arbeides det i Tverrvegen, og enkelte naboer må benytte seg av en ekstra runde om Furuvegen for å komme til eiendommen sin. Det er i tillegg laget provisorisk løsning via Ospelivegen.

Mange må også regne med ekstra kostnader og arbeid utenfor huset da vann- og avløpsledningene fra de enkelte eiendommene også må splittes.

– Naboene står fritt til å leie inn hvem de vil, men mange private har spurt oss om å gjøre jobben, sier Rustad.

Veflen Entreprenør sørget tidlig for å informere naboene så godt de kunne.

– Vi arrangerte åpen dag ved anleggsriggen der vi grillet pølser til naboene og svarte på spørsmål, forteller Kristian Rustad, som oppfordrer naboene til å ta kontakt underveis om de lurer på noe.

 

Kommentarer til denne saken