Vannverket jobber med å tette lekkasjen, men opplyser om at det kan ta store deler av dagen før lekkasjen er funnet og tettet.

Mandag ettermiddag meldes vannverket at skaden på ledningen vil bli reparert tirsdag morgen.

Vannverket er klare til å reparere skaden, men siden feilen ligger i nærheten av veien, må Statens Vegvesen først opp med skilting og trafikkdirigering.

Det er et tretthetsbrudd i ledningen av den typen som iblant oppstår på våren og om høsten.

– Alle har vann, men kun fra det ene av våre to anlegg fram til skaden blir utbedret, får Glåmdalen opplyst fra vannverket.

Vannverket oppfordre til å være forsiktig med vannforbruket fram til lekkasjen er reparert.