– Frp var det eneste partiet som stemte imot da kommunestyret vedtok å bosette åtte flyktninger ekstra i år og åtte i 2016, sier ordfører Ørjan Bue.

Høyre stemte med flertallet i kommunestyret for å ta imot flere mot at staten dekker kostnadene, sier ordførerkandidat Bjørn Benny Åslie.

Det gjorde også Pensjonistpartiet.

– I en situasjon der det må kuttes, turde ikke vi gå inn for å ta på oss et ansvar vi om fem år ikke vet noe konsekvensen av, sier John Oppi (Ap)

– Vi mener bosettingen kan påføre Åsnes en økonomisk belastning som på sikt får store konsekvenser for helse, pleie og omsorg og oppvekst, sier John Holen (Frp).