Arbeiderpartiet (6):

Kjell Magne Konterud, Hilde Kari Riseng, Espen Svenneby, Eva Margrethe Olastuen, Kjell Torstein Risberg og Ragnar Kristmoen.

Venstre (4):

Ole Frode Mikkelsgård, Per Ove Leistad, Ola Nystuen og Arild Lande.

Høyre (3):

Lise Berger Svenkerud, Bo Thomas Bråten og Harry Vinje.

Bygdelista Vålers framtid (2):

Bjørn Thomas Berget og Lisbeth Berg.

Senterpartiet (2):

Ivar Arnesen og Lise Kristine Morønning.

Pensjonistpartiet (1):

John Christian Wold

SV (1):

Monica Skybakmoen