Nestleder blir Ole Martin Knashaug. Begge er nye på Arbeiderpartiets liste foran høstens kommunevalg, og begge er ansatt i Statistisk sentralbyrå.

Såheim Bjørkli har bakgrunn fra fagforeningsarbeid, og er hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag i SSB i Kongsvinger.

Hun blir dessuten den første kvinnelige gruppelederen for Arbeiderpartiet i Kongsvinger.