426 av 426 kommuner (425 ferdig opptalt).

Omfatter 76.7 prosent av 3 764 858 stemmeberettigede.

2 886 338 opptalte stemmer.

Frammøte: 77.6 prosent.

Parti Stemmer Andel % 17-13 17-15 Mand
A 786 605 27.4 -3.4 -6.2 49 (-6)
SV 171 005 6.0 +1.9 +1.9 11 (+4)
RØDT 68 562 2.4 +1.3 +0.2 1 (+1)
SP 296 203 10.3 +4.8 +2.3 18 (+8)
KRF 120 438 4.2 -1.4 -1.4 8 (-2)
MDG 91 028 3.2 +0.4 -1.9 1 (-)
V 123 482 4.3 -0.9 -0.7 8 (-1)
H 720 288 25.1 -1.7 +1.7 45 (-3)
FRP 437 979 15.3 -1.1 +5.0 28 (-1)
ALLI 3 280 0.1 +0.1 +0.1 0 (-)
DEMN 3 780 0.1 +0.1 -0.1 0 (-)
HELSE 10 135 0.4 +0.4 +0.4 0 (-)
KRISTNE 8 533 0.3 -0.3 -0.2 0 (-)
KYST 2 413 0.1 +0.0 -0.1 0 (-)
LIBS 5 442 0.2 +0.2 +0.2 0 (-)
NKP 305 0.0 +0.0 +0.0 0 (-)
PIR 3 266 0.1 -0.2 -0.2 0 (-)
PP 12 747 0.4 +0.0 -0.5 0 (-)
SAMFS 103 0.0 +0.0 +0.0 0 (-)
Andre 20 744      
Sum 2 886 338