Disse får plass i det viktige formannskapet

SØR-ODAL: Gjennom samarbeid sikrer Arbeiderpartiet og Senterpartiet flertallet i det nest øverste politiske organet i Sør-Odal.