– Livet og framtida

NES: Som odelskar og forsker i naturvitenskap håper Jo Inge Buskenes å kunne bygge bro mellom distrikt og by – særlig for å styrke distriktene.